Belastingvoordeel op investeringen in renovatie

Een vraag die ons vaak gesteld wordt, is of je een subsidie kunt aanvragen voor een renovatie, of zelfs voor nieuwbouw, van een bedrijfspand. Hoewel de regels per regio verschillen en onderhevig zijn aan veranderingen, zijn de landelijke subsidieregelingen en fiscale maatregelen dit niet. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl, staan die regelingen.

De interessantste regelingen voor u zijn:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

14,5% belastingvoordeel: wie wil dat nou niet? Omdat u door deze maatregel 58% van de investeringskosten van de fiscale winst kunt aftrekken, boven op uw gebruikelijke afschrijving, levert dit bij het betalen van vennootschapsbelasting 14,5% belastingvoordeel van de investering op. Dit bedrag loopt op naarmate u meer inkomstenbelasting betaalt: bij 52% kan het namelijk ruim 30% worden.

Het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, levert naast het fiscale voordeel ook nog een lagere energierekening op. 

De RVO heeft een Energielijst en Milieulijst 2016 gemaakt waarin staat welke onderdelen energiezuinig en milieuvriendelijk zijn mét fiscaal voordeel. De interessantste bouwdelen die hieronder kunnen vallen, zijn: 

-       Isolatie voor bestaande constructies: verbetering ervan, constructie van vloeren, daken, plafonds of wanden blijft bestaan. €20/m, €30/m voor platte daken. Code: 210403.

-       HR-glas voor (bestaande) bedrijfsgebouwen: beglazing in buitengevel- of dakconstructies van (bestaande) bedrijfsgebouwen voorzien van een warmtewerende coating en/of gas gevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m2K voor een bestaand bedrijfsgebouw, maximaal 0,7 W/m2K voor een nieuw bedrijfsgebouw. €150/m2 glas. Code: 210401 en 210402.

Hiernaast kunnen ook installatietechnische aspecten worden voorgedragen, zoals:

-       HR-luchtverwarmer

-       Steunventilator

-       Direct gasgestookt stralingspaneel

-       Warmtepompboiler

-       Warmtepomp

-       Warmteterugwinningssysteem

-       LED-verlichtingssysteem

-       PV-panelen

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer u een nieuw bedrijfspand bouwt, is het soms interessanter om in plaats van EIA, MIA aan te vragen. De reden hiervoor is dat dan niet alleen bepaalde aspecten in aanmerking komen, maar het hele pand (excl. kavel en inrichting). Het belastingvoordeel kan dan per saldo hoger uitpakken, hoewel het percentage lager is (van 58% naar 13,5-36%).  In de Energielijst en Milieulijst 2016 die bij EIA al is genoemd, staan ook deze milieuvriendelijke investeringen. Voor agrarische projecten zijn andere voorschriften belangrijk, die ook allemaal op die site te vinden zijn. Om in aanmerking te komen voor MIA, moet het duurzame gebouw wel voorzien zijn van:

-       Groenverklaring

-       BREEAM ontwerpcertificaat

-       LEED ontwerpcertificaat

-       Geaccordeerde en gevalideerde GPR Gebouw-berekening

-        Of: een Slimbouwen keurmerk.

 

Een voorbeeld om dit te laten zien:
Stel je investeert € 480.000 voor een gebouw inclusief de installaties, maar exclusief de grond (“GPR/Breeam ready gebouw”) en we gaan uit van € 20.000 aan extra kosten (bijvoorbeeld de GPR-berekening, certificaten, uitvoeringskosten, eventuele aanpassingen). De totale investering bedraagt dan € 500.000. Wij zorgen ervoor dat het gebouw wordt bestempeld als ‘duurzaam gebouw’ door de installaties en de locatie.

MIA 13,5%, dus van € 500.000 is dat € 67.500.
€ 67.500 x 25% vennootschapsbelasting, is dat € 16.875 

Breeam Excellent of Breeam Outstanding kunnen voor nog meer aftrek zorgen:
Bij Breeam Excellent is de GPR-score 8,0: dit heet dan ook een ‘zeer duurzaam’ gebouw. Door die hoge GPR-score, wordt de MIA 27%, dus van ons fictieve bedrag €500.000 is dat:
€ 135.000 x 25% vennootschapsbelasting, komt dat uit op € 33.750. 

Bij de Breeam Outstanding is de GPR-score 8,5. De MIA is daarbij zelf 36%.
36% van € 500.000 is €180.000 euro, maar er moet nog 25% Vennootschapsbelasting af, waardoor je uitkomt op €45.000.

Dit zijn natuurlijk fijne bedragen, maar hier moet je ook wel veel extra investeringen voor doen wat betreft de installatietechniek, erfverhardingen, waterretentie enzovoorts. Ook rapportages en certificaten zullen voor, maar ook na de bouw, moeten blijven worden gemaakt. Tot slot speelt ook afvalscheiding en het gebruik van openbaar vervoer een rol, waardoor u misschien uw gehele management moet veranderen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Milieuvriendelijke investeringen in duurzame bedrijfspanden komen sinds januari 2016 helaas niet meer in aanmerking voor de VAMIL.

Voor meer informatie en voorwaarden, zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/aftrekbare-investeringen, http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil en http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2016 of neem contact met ons op en wij zoeken het voor u uit! 

Volg Reno op Facebook!

Reno Projecten is uw specialist in:

- Dak- en wandsystemenen / Dak- en wandbekleding
- Totaalbouw oplossingen
- Paradak
- Onderhoud
- Renovatie van bestaande panden
- Carports
- Botenhuizen

Contactgegevens

Reno Projecten
Otterkoog 6
1822 BW  Alkmaar
T: 072 564 43 33
F: 072 564 61 31
E:  info @ reno.nl
KVK: 370.699.18
BTW: NL 8021.25.050.B.01